קטלוג מוצרים

וינר תעשיות ייצור פנלים מבודדים, פוליאוריטן, צמר סלעים, פוליסטירן לכיסוי גגות וקירות

בניית חדרי קירור

 

וינר תעשיות משיקה אתר אינטרנט חדש המשך גלישה נעימה


 

 

המלצות להרכבת פאנלים

 

מדידות לקבלת שלד המבנה לפני ההרכבה

 

1.1 סמן את גבולות ההרכבה בפינות הגג.
1.2 וודא שגבולות ההרכבה מקבילים ו/ או ניצבים בהתאמה ע"י בדיקת מקביליות.
1.3 וודא שמידות המבנה מתאימות לתכנון ולאורכי הפנאלים המוזמנים.
1.4 בכיסוי קירות וודא אנכיות מישור הקיר (ניתן באמצעות אנך).
1.5 בגגות וודא שאחוז שיפוע 5% ולמעלה.
1.6 בבדיקת מישוריות, וודא שהפטות ישרות ומצוינות במישור אחד (ניתן ע"י מתיחת חוטים).
1.7 במידה וישנן סטיות מעבר לסיבולות המקובלות במפרט הבינמשרדי (פרק 19) יש לדרוש תיקון הקונסטרוקציה לפני תחילת ההרכבה.

 

 הנחת פאנלים על גג המבנה

 

2.1 במידת האפשר נקה הפאנלים מלכלוך לפני הנחתם על הקונסטרוקציה.
2.2 הנח את הפאנלים על הגג באופן שייתמכו כראוי ע"י הפטות ולא יפגעו בקונסטרוקציה ו /או ינזקו.
2.3 כמות הפאנלים בערימה שתונח על הגג לא תעבור את העומס התכנוני ותותאם לשיפוע הגג.
2.4 בשיפוע הגג הגדול מ- 30% קיים חשש להחלקת הערימה ולפיכך תוקטן כמות הפאנלים בערימה ותנקט זהירות מירבית.

 

 טלטול הפאנלים והסרת הפוליאתילן

 

3.1 טלטול הפאנל הבודד יבוצע אנכית בלבד באופן שימנע כפיפתו.
3.2 פאנלים ארוכים , יטולטלו ע"י 2 אנשים לפחות.
3.3 אין לגרור פאנלים על גבי המבנה בשום מקרה.
3.4 יש להסיר את יריעות הפוליאתילן מהפח הפנימי לפני הנחת הפאנל במקומו.

 

  סדר ההנחה - ראה פרט חפיות בפאנל גג

 

4.1 בעת חיבור הפאנלים לגגות או לקירות , יש להתחשב בכיווני גשם ורוח.
4.2 ההרכבה תתבצע תמיד בכיוון נגדי לכיווני הרוח והגשם (ראה ציור מס' 2) על מנת להבטיח איטום מפני חדירת מים.

 

 

4.3 הלוחות משני צידי הרכס יונחו באופן שהגלים יהיו בהמשך אחד.
4.4 יש להקפיד על הצמדה מלאה בין פאנל לשכנו בזמן ההרכבה.
4.5 בחפיית אורך יורכב תחילה הפאנל התחתון תוך התקדמות המזחלה אל הרכס.
4.6 בהתקדמות לאורך המבנה ימוקם הפאנל הראשון בהתאם למדידות שבוצעו לפי סעיף 1 שלעיל, כשכל פאנל שיונח בעקבותיו- תבדק מקביליותו בעין בלתי מזויינת.
4.7 לאחר הנחת כל 10 הפאנלים יש לוודא מקביליותם ע"י מדידה.

 

 איטום

 

5.1 יש להניח את האטמים השונים במקומות המיועדים להם.
5.2 להלן סוגי האטמים המאושרים לשימוש:

א. סוגר גלים מסוג "פלציב" או שווה ערך.

ב. פסי אטימה מסוג פאנלסטיק לאיטום חפיות בין פחים.

ג. מרק על בסיס סיליקון.

ד. פלציב.

 

 ברגי חיבור - ראה פרט חיבור פאנל באמצעות בורג

 

6.1 ברגי החיבור יהיו בקוטר "1/4 מצופים בסגסוגת אבץ ברזל בעובי מינימלי של 12 מיקרון. הברגים יהיו מצוידים בדיסקית בעלת אטם ניאופרן / EPDM בברגי חיבור של גגות יש להשתמש בפחית "אוכף" המתאימה לגל הפאנל .
6.2 כמות הברגים תתאים לדרישות התכנון ובהעדרן תיהיה הכמות המינימלית כלהלן: גגות- בכל פטה שבאה בקצה פאנל (קצה גג או חפיות אורך) יוברג בורג חיבור בכל גל בפאנל. על פטות הביניים יוברג בורג חיבור אחד בפאנל שיעבור דרך גל (רצוי בגל החיבור). קירות- בכל פטה שבאה בקצה פאנל יוברגו 2 ברגי חיבור בכל פאנל. על פטות הביניים יוברג בורג חיבור אחד בכל פאנל. (מורחק מעט מקו החיבור)
6.3 בפאנל גג יכלול הבורג פחית עם אטם ניאופרן אוש"ע המותאמים לצורת רכס הפאנל. (לפי דרישה)
6.4 אין לחבר פאנל גג לפטה שהבורג מצוי ב"שקע" שבין הגלים.
6.5 בעת הנחת הפאנלים על הגג, יש לחברם תחילה למבנה בשני ברגים (לפטות העליונה והתחתונה) ובמידת הצורך להוסיף בורג נוסף במרכז, ובגמר סידור פאנלים על הגג, יושלמו יתר הברגים.
6.6 להשלמת חיבור הפאנלים זה לזה, יש להוסיף ברגי איחוי (תפר) קצרים שיוברגו לאורך הפאנל במרווחים שלא יעלו על 80 ס"מ.
6.7 בתום הקיחה יש להרחיק משטח הגג והקירות את שבבי המתכת ושאריות והפוליאתילן, למניעת היווצרות חלודה.
6.8 מיכשור <p">א. מקדחים ארוכים בקוטר 5.5 מ"מ לפטות שעוביין עד 3 מ"מ ובקוטר 5.7 מ"מ לפטות עבות יותר. <p">ב. מברגה להידוק הברגים.

 

 ניקיון בתום ההרכבה

 

7.1 יש לוודא הסרת כל כיסוי הפוליאתילן מפחי הפאנלים.
7.2 יש לשטוף משטח הגג במים ולנקות במטלית לחה, כאשר ניתן להיעזר בחומרי שטיפה המיועדים לשטיפת רכב- אין להשתמש בחומרים התוקפים את הצבע/פח.
7.3 בתום הניקוי יש לוודא שהפאנלים לא נשרטו, ובמידת הצורך יש לבצע תיקוני צבע.

 

 

זהירות!!! הגג עלול להיות חלק - יש להיעזר באמצעי בטיחות!

בטיחות מעל הכל - השתמש בשיקול דעת, בכלים ובחומרים מתאימים.

 

 

וינר תעשיות ייצור פנלים מבודדים, פוליאוריטן, צמר סלעים, פוליסטירן לכיסוי גגות וקירות

בניית חדרי קירור

 

וינר תעשיות משיקה אתר אינטרנט חדש המשך גלישה נעימה


 

 

 

רח' התעשייה 35, נשר ת.ד. 2026 נשר, מיקוד 3660801 I טל. 04-8202068 I פקס. 04-8202241 I מייל. info@w-

אודות הנגישות  panels.com I 

הפעל נגישות

בניית אתרים